Chuyến Bay Không Gian

Apollo 11
Lượt xem: 4,886
Thời lượng: 93 phút
Chuyến bay đến mặt trăng của tàu con thoi Apollo 11 với chỉ huy Neil Armstrong với 2 cộng sự Buzz Aldrin và Michael Collins.

Chuyến Bay Không GianApollo 11phim Nhật Bản Chuyến Bay Không Gian Apollo 11 Nhật Bản HD Chuyến Bay Không Gian Viet-Engsub Chuyến Bay Không Gian Bluray