Mao Sơn Đại Sư

Master of Maoshan
Lượt xem: 15,297
Thời lượng: 78 phút
Một nhóm nhẫn giả dùng độc trùng nhện khống chế người dân Giang Châu, định tạo cơ hội để giặc Oa xâm lược. Vân Lăng, Vân Tung, Vân Viêm, Vân Huyền, bốn đệ tử Mao Sơn tự xin xuống núi, cứu bách tính khỏi nước sôi lửa bỏng, chiến đấu với nhẫn thuật của giặc Oa bằng Mao Sơn thuật, gánh trách nhiệm bảo vệ quốc gia, ngăn chặn giặc Oa hoành hành, trừ gian diệt ác, xả thân hành hiệp trượng nghĩa!
Mao Sơn Đại SưMaster of Maoshanphim Nhật Bản Mao Sơn Đại Sư Master of Maoshan Nhật Bản HD Mao Sơn Đại Sư Vietsub Mao Sơn Đại Sư FHD