Song Đề Xã Hội

The Social Dilemma
Lượt xem: 2,717
Thời lượng: 94 phút
Phim tài liệu–chính kịch này khám phá tác động nguy hiểm của mạng xã hội đến con người, có các chuyên gia công nghệ lên tiếng cảnh tỉnh về nội dung sáng tạo của chính họ.

Song Đề Xã HộiThe Social Dilemmaphim Nhật Bản Song Đề Xã Hội The Social Dilemma Nhật Bản HD Song Đề Xã Hội Viet-Engsub Song Đề Xã Hội FHD