Thiên Địa Bảo Liên Đăng

The Magic Lotus Lantern
Lượt xem: 7,411
Thời lượng: 84 phút
Bảo Liên Đăng trấn giữ trời đất bị mất trộm, Dương Tiễn tự mình giáng trần tìm đèn và yêu nhau với một người phụ nữ phàm trần. Hai người cùng nhau chống lại Ma Quân Hỗn Độn hòng lật đảo Lục Giới, cuối cùng ngăn trở Bảo Liên Đăng bị hủy.
Thiên Địa Bảo Liên Đăng The Magic Lotus Lanternphim Nhật Bản Thiên Địa Bảo Liên Đăng The Magic Lotus Lantern Nhật Bản HD Thiên Địa Bảo Liên Đăng Vietsub Thiên Địa Bảo Liên Đăng FHD