Vạch Trần Địa Ngục Số: Phòng Chat Thứ N

Cyber Hell: Exposing an Internet Horror
Lượt xem: 19,178
Thời lượng: 105 phút
Ẩn danh và bóc lột, một mạng lưới các phòng chat trực tuyến lan tràn tội phạm tình dục. Cuộc săn lùng nhằm hạ bệ những kẻ điều hành đòi hỏi sự gan dạ và kiên trì.
Vạch Trần Địa Ngục Số: Phòng Chat Thứ NCyber Hell: Exposing an Internet Horrorphim Nhật Bản Vạch Trần Địa Ngục Số: Phòng Chat Thứ N Cyber Hell: Exposing an Internet Horror Nhật Bản HD Vạch Trần Địa Ngục Số: Phòng Chat Thứ N Vietsub Vạch Trần Địa Ngục Số: Phòng Chat Thứ N FHD