Yêu Thủ Thôi Hoa

Lich Hand To Destroy Flowers (2020)
Lượt xem: 3,629
Thời lượng: 79 phút
Yêu Thủ Thôi Hoa kể về vị tiên tử vì báo ơn mà xuống nhân gian, nàng nhất kiến trung tình với Tống Dật Trần (Hàn Đống). Khi hai người đã ở bên nhau, nàng lại vô tình bị yêu thụ cướp mất linh hồn. Trải qua nhiều biến cố, dẫn đến một cuộc đại chiến giữa yêu và thần.
Yêu Thủ Thôi HoaLich Hand To Destroy Flowers (2020)phim Nhật Bản Yêu Thủ Thôi Hoa Lich Hand To Destroy Flowers (2020) Nhật Bản HD Yêu Thủ Thôi Hoa Vietsub Yêu Thủ Thôi Hoa FHD